Exercise 4 (mixed)

show special characters
display incorrect answers

Exercises

Write the corresponding term for the underlined word.

  1. Julio Cezaro estis fama (ĉefo de imperio) .[Julius Cesar was a famous emperor]
  2. Ŝia onklo estas (persono, kiu profesie gardas)  en (ejo, kie oni estas mallibera) .[My uncle is a prison guard (literally: a guard in a prison).]
  3. Ili perdas (membroj de la partio) . [They are losing party members.]
  4. Mia najbarino estas (persono, kiu profesie kuracas aliajn personojn)  kaj laboras en (ejo por malsanuloj) .[My neighbour is an doctor and works in a hospital.]
  5. Kiu estas la (persono, kiu parolas) ?[Who is the speaker?]
  6. Feliĉe, la (persono, kiu profesie okupiĝas pri scienco)  ne estas (li ŝatas riskojn) .[Luckily the scientist isn’t a risk taker.]
  7. La (persono, kiu dormas)  ne aŭdis la vekhorloĝon.[The sleeper can’t hear the alarm.]
  8. La koncerto de la fama (persono, kiu profesie ludas gitaron)  estis nur por (membroj de la klubo) .[The famous guitarist’s concert was only for club members.]
  9. Ni estas bonaj (persono, kiu naĝas) .[We’re good swimmers.]
  10. La (ĉefo en la lokomotivo)  estas (sperta) .[The train driver is an expert.]

Go back