Exercise 4 (mixed)

show special characters
display incorrect answers

Exercise

Write the corresponding term for the underlined word.

  1. Julio Cezaro estis fama (ĉefo de imperio)  .Julius Cesar was a famous emperor
  2. Ŝia onklo estas (persono, kiu profesie gardas)   en (ejo, kie oni estas mallibera)  .My uncle is a prison guard (literally: a guard in a prison).
  3. Ili perdas (membroj de la partio)  . They are losing party members.
  4. Mia najbarino estas (persono, kiu profesie kuracas aliajn personojn)   kaj laboras en (ejo por malsanuloj)  .My neighbour is an doctor and works in a hospital.
  5. Kiu estas la (persono, kiu parolas)  ?Who is the speaker?
  6. Feliĉe, la (persono, kiu profesie okupiĝas pri scienco)   ne estas (li ŝatas riskojn)  .Luckily the scientist isn’t a risk taker.
  7. La (persono, kiu dormas)   ne aŭdis la vekhorloĝon.The sleeper can’t hear the alarm.
  8. La koncerto de la fama (persono, kiu profesie ludas gitaron)   estis nur por (membroj de la klubo)  .The famous guitarist’s concert was only for club members.
  9. Ni estas bonaj (persono, kiu naĝas)  .We’re good swimmers.
  10. La (ĉefo en la lokomotivo)   estas (sperta)  .The train driver is an expert.

Go back