Describing People

Karaktero (Character)

Esperanto English
Kia estas via karaktero? What are you like?
Kia estas lia/ŝia karaktero? What's he/she like?
Mi estas timida. I am shy.
Vi estas kvieta(j). You are quiet.
Li estas vigla. He is lively.
Ŝi estas aktiva. She is active.
Ni estas frivolaj. We are easygoing.
Ili estas nekomplikaj/senkomplikaj. They are straightforward.
Mi estas malfermita/kontaktiĝema/amik(iĝ)ema. I am outgoing.
Mi estas helpema. I am nice.
Mi estas afabla/komplezema. I am friendly.
Mi estas amuza. I am funny.
Mi estas gaja. I am happy.
Mi estas memfida. I am self-confident.
Mi estas orgojla. I am self-conceited.
Mi estas aroganta. I am arrogant.
Mi estas malĝentila. I am impolite.
Mi estas nervoziga. I am annoying.
Mi estas megera. I am uptight/bitchy.
Mi estas kaprica. I am moody.
Mi estas obstina. I am stubborn.
Mi estas moroza. I am grumpy.
Mi estas trista/malĝoja/malgaja. I am sad.
Mi estas agresema. I am aggressive.
Mi estas agaculo. I am a pain in the neck.
Mi estas eta babilemulo. I am a little chatterbox.

Aspekto (Appearance)

Esperanto English
Kiel vi aspektas? What do you look like?
Kiel li aspektas? What does he look like?
Kiel ŝi aspektas? What does she look like?
Mi estas granda. I am tall.
Vi estas malgranda(j). You are small.
Li estas dika. He is fat.
Ŝi estas maldika. She is slim.
Ni estas junaj. We are young.
Ili estas maljunaj. They are old.
Mi estas beleta (knabino/virino). I am beautiful/pretty.
Vi estas bela(j) (knabo(j)/viro(j)). You are handsome.
Mi surhavas okulvitrojn. I wear glasses.
Vi surhavas kontaktlensojn. I wear contact lenses.
Mi surhavas orelringojn (en tiu momento). I am wearing earrings.
Vi surhavas kolĉenon (en tiu momento). You are wearing a necklace.
Li surhavas ĉapon (en tiu momento). He is wearing a cap.
Ŝi surhavas ĉapelon (en tiu momento). She is wearing a hat.
Ni surhavas kravaton (en tiu momento). We are wearing a tie.
Ili surhavas bantokravaton (en tiu momento). They are wearing a bow tie.
Mi surhavas tukon (en tiu momento). I am wearing a scarf.
Mi surhavas kompleton (en tiu momento). I am wearing a suit.
Mi surhavas robon (en tiu momento). I am wearing a dress.
Mi havas angulan vizaĝon. I have a square face.
Vi havas rondan vizaĝon. You have a round face.
Li havas triangulan vizaĝon. He has a triangular face.
Ŝi havas ovalan vizaĝon. She has an oval face.
Ni havas barbon. We have a beard.
Ili havas liphararon. They have a moustache.
Mi havas blondajn harojn. I have blond hair.
Mi havas rufajn harojn. I have red hair.
Mi havas brunajn harojn. I have brown hair.
Mi havas nigrajn harojn. I have black hair.
Mi havas mallongajn harojn. I have short hair.
Mi havas longajn harojn. I have long hair.
Mi havas buklojn. I have curly hair/curls.
Mi estas kalva. I have a bald head.
Mi havas bluajn/verdajn okulojn. I have blue/green eyes.
Mi havas grizajn/brunajn okulojn. I have grey/brown eyes.
Mi havas grandan nazon. I have a big nose.
Mi havas malgrandan nazon. I have a small nose.
Mi havas longan nazon. I have a long nose.
Mi havas mopsnazon. I have a snub nose.
Mi havas grandajn orelojn. I have big ears.
Mi havas malgrandajn orelojn. I have small ears.
Mi havas velsimilajn orelojn. I have mug ears.

Humoro (Mood)

Esperanto English
Hodiaŭ mi (ne) estas en bona humoro. I'm (not) in great form today.
Mi estas feliĉega. I'm very happy.
Mi estas malgaja/malĝoja/trista. I'm sad.
Mi estas laca. I'm tired.
Mi sentas malagrable (en la ĉeesteco de …). I'm ill at ease (with …).
Hodiaŭ mi havas emen je nenio. I don't want to do anything today.
Mi havas hejmsopiron. I feel homesick.
Ĉu vi estas soleca? Are you lonely?
Ĉu vi havas hejmsopiron? Are you homesick?