Important Phrases

Saluto (Greeting)

Esperanto English
Saluton! Hello!
Bonan matenon. Good morning.
Bonan tagon. Good afternoon.
Bonan vesperon. Good evening.

Adiaŭo (Good bye)

Esperanto English
Ĝis! Bye!
Ĝis la./Ĝis tiam. See you.
Ĝis revido. Good bye.
Mi devas foriri. I have to go.
Mi devas hasti. I'm in a hurry.
Ĝis morgaŭ. See you tomorrow.
Ĝis poste./Ĝis tiam. See you later.
Ĝis baldaŭ. See you soon.
Ĝis hodiaŭ posttagmeze. See you this afternoon.
Ĝis hodiaŭ vespere. See you tonight.
Bonan nokton. Good night.

Komprenproblemoj (Communication problems)

Esperanto English
Mi ne komprenas. I don't understand.
Mi ne komprenis tion. I didn't understand.
Ĉu vi povus paroli pli malrapide? Could you speak more slowly, please?
Ĉu vi povus paroli pli klare? Could you speak more clearly, please?
Ĉu vi povus literumi tion? Could you spell that, please?
Kion vi diris? What did you say?
Pardonu? Pardon?
Mia … ne estas tiom bone. My English isn't very good.
Ĉu vi parolas …? Do you speak German?
Kion signifas … en …? How do you say ... in English?

Frasoj de ĝentileco (Pleasantries)

Esperanto English
Jes. Yes.
Ne. No.
Jes, bonvolu. Yes, please.
Ne, dankon. No, thank you.
Eble. Maybe.
Mi ne scias. I don't know.
Ne dankinde./Volonte. You're welcome.
Bonvolu./MI petas … Please.
Bonvolu. Here you are.
Pardonu. Excuse me.
Mi bedaŭras./Mi petas pardonon. Sorry./I'm sorry.
Momenton, mi petas. Excuse me for a moment.

Bondeziroj (Good wishes/Congratulations)

Esperanto English
Bonŝancon! Good luck!
Havu plezuron! Have fun!/Have a good time.
Bonan vojaĝon! Have a safe journey!
Baldaŭan resaniĝon! Get well soon!
Salutojn al … Say hello to ...
Feliĉan naskiĝtagon! Happy Birthday.
Ĉion bonan! All the best.
Feliĉan geedziĝdatrevenon! Happy Anniversary.
Ĝojan Paskon! Happy Easter!
Ĝojan Kristnaskon! Merry Christmas!
Feliĉan novan jaron! Happy New Year!

Konsenti kaj malakcepti (Agree and disagree)

Esperanto English
Ĉu mi devas fari tion? Do I have to do that?
Mi ne havas emon. I don't want to.
Mi ŝatus, sed mi ne povas. I'd love to, but I'm afraid I can't.
Tio estas bonega/en ordo/enua. That's great/OK/boring.
Kion vi pensas/opinias? What do you think?
Mi samopinias. I agree with you.
Mi malsamopinias. I don't agree with you.