Meeting People

Prezenti sin kaj aliajn (Introducing yourself and others)

Esperanto English
Ĉu mi rajtas prezenti min? May I introduce myself?
Mi nomiĝas ... My name is …
Mi estas ... I am …
Tiu estas Tom. This is …
Saluton, ... (nomo) Hello, … (name)
Lisa, tiu estas Tom. Lisa, this is Tom.
Ĉu vi jam konas ... ? Do you know …
Lasu min prezenti al vi ... . Let me introduce you to …
Mi ŝatus prezenti vin al iu. I'd like to introduce you to someone.
Mi ŝatus prezenti iun al vi. I'd like to introduce someone to you.
Estas plezuro ekkoni vin. Nice to meet you.

Demandi al aliaj (Asking others)

Esperanto English
Kiel vi nomiĝas? What's your name?
Kiom da jaroj vi havas? How old are you?
Kie vi loĝas? Where do you live?
De kie vi estas? Where are you from?
Ĉu vi havas gefratojn? Have you got any brothers or sisters?
Ĉu vi havas infanojn? Have you got any children?
Ĉu vi havas genepojn? Have you got any grandchildren?
Ĉu vi havas dombestojn? Have you got any pets?
Ĉu vi estas edziĝinta (m)/edziniĝinta (f)? Are you married?

Paroli pri familio (Speaking about family)

Esperanto English
Mi havas … jarojn. I am … years old.
Mi loĝas en … I live in …
Mi loĝas proksime de … I live near …
Mi loĝas en antaŭurbo de … I live in the suburbs of …
Mi loĝas en kamparo. I live in the country.
Mi havas unu fraton. I have one brother.
Mi havas unu fratinon. I have one sister.
Mi ne havas gefratojn. I have no brothers and sisters.
Mi havas unu filon. I have one son.
Mi havas unu filinon. I have one daughter.
Mi havas unu nepon. I have one grandson.
Mi havas unu nepinon. I have one granddaughter.
Mi havas katon. I have a cat.
Mi havas hundon. I have a dog.
Mi ne havas fratojn. I have no brother(s).
Mi havas du fratinojn. I have two sisters.
Mi havas tri filojn. I have three sons.
Mi havas kvar filinojn. I have four daughters.
Mi havas kvin infanojn. I have five children.
Mi ne havas genepojn. I have no grandchildren.
Mi ne havas dombestojn. I have no pets.
Mi ne havas katojn. I have no cats.
Mi ne havas hundojn. I have no dogs.
Li havas … jarojn. He/She is … years old.
Ŝi havas … jarojn. He/She is … years old.
Ili havas … jarojn. They are … years old.
Mi estas (la) sola infano. I am an only child.
Mi estas fraŭlo (m)/fraŭlino (f). I am single.
Mi estas enamiĝinta (al …). I am in love (with …).
Mi estas fianĉiginta. I am engaged.
Mi estas edziĝinta (al …). I am married (to …).
Mi estas eksedziĝinta. I am divorced.
Mi estas vidviĝinta. I am widowed.
Mi estas edziĝinta kaj havas du infanojn. I am married with two children.

De kie oni devenas (Where you are from)

Esperanto English
Mi estas japan(in)o. I am Japanese.
Vi estas brazilan(in)o(j). You are Brazilian(s).
Li estas germano. He is German.
Ŝi estas rusino. She is Russian.
Ni estas hungar(in)oj. We are Hungarians.
Mi estas belg(in)oj. They are Belgians.
Mi estas el Japanio. I'm from Japan.
Vi estas el Brazilo. You're from Brazil.
Li estas el Germanio. He's from Germany.
Ŝi estas el Rusio. She's from Russia.
Ni estas el Hungario. We're from Hungary.
Ili estas el Belgio. They're from Belgium.
Mi loĝas en Japanio. I live in Japan.
Vi loĝas en Brazilo. You live in Brazil.
Li loĝas en Germanio. He lives in Germany.
Ŝi loĝas en Rusio. She lives in Russia.
Ni loĝas en Hungario. We live in Hungary.
Ili loĝas en Belgio. They live in Belgium.
Mi loĝas en … (loknomo). I live in ... (place name).