Relative Clauses - Exercises

show special characters
display incorrect answers

Exercises

Choose the right relative pronoun/adverb.

 1. La infanoj kolektas la foliojn, falis de la arboj.[The children collect the leaves that have fallen from the tree.]
 2. La knabo, brakhorloĝo haltis, ne sciis, ke li malfruis.[The boy whose watch had stopped didn’t know that he was late.]
 3. Li min alvokis la tagon, mi estis tre malsana.[He called me the day when I was very ill.]
 4. La hotelo, ni tranoktis, estis bonega.[The hotel where we stayed was very good.]
 5. Ŝi estas la virino, apartenas la aŭto.[She is the woman to whom the car belongs.]

Forme den unterstrichenen Satzteil in einen Relativsatz um.

 1. Tie estas la nova instruistino. Ŝi instruas historion.
  → Tie estas la nova instruistino, .[There is the new teacher. She teaches history.|→ There is the new teacher, who teaches history.]|who, singular → kiu
 2. Katja havas hundon. La okuloj de la hundo estas bluaj.
  → Katja havas hundon, .[Katja has a dog. The dog’s eyes are blue.|→ Katja has a dog, whose eyes are blue.]|whose → kies
 3. Mi legis fabelon al infanoj. Tiuj estas la infanoj.
  → Tiuj estas la infanoj, .[I read a fairytale to children. Those are the children.|→ Those are the children to whom I read a fairytale.]|to whom (indirect object, plural) → al kiuj
 4. La lernanto faris tro multe da eraroj en la testo. Li ĉagreniĝas pri tio.
  → La lernanto faris tro multe da eraroj en la testo, .[The pupil made too many mistakes on the test. He was angry about it.|→ The pupil made too many mistakes on the test, about which/because of which he was angry.]|about which, because of which → pri kio, pro kio
 5. Kiam ni estis infanoj, ni kaŝis nin en la arbaro. Tie neniu nin serĉis.
  → Kiam ni estis infanoj, ni kaŝis nin en la arbaro, .[When we were children, we hid in the forest. Nobody looked for us there.|→ When we were childrem, we hid in the forest, where nobody looked for us.]|where → kie
 6. Subite komenciĝis pluvi. Neniu atendis tion.
  → Subite komenciĝis pluvi, .[Suddenly, it began to rain. Nobody had expected that.|→ Suddenly it began to rain, which nobody had expected.]|which (direct object) → kion
 7. Vi rakontis al mi pri amikino. Ĉu estas ŝi?
  → Ĉu estas ŝi la amikino, ?[You told me about a (female) friend. Is that her?|→ Is that the (female) friend that you told me about?]|who/that … about (singular) → pri kiu
 8. Mi aĉetis jogurton. Kie estas ĝi?
  → Kie estas la jogurto, ?[I bought a yogurt. Where is it?|→ Where is the yogurt that I bought?]|that/which (direct object, singular) → kiun
 9. La bagaĝo de virino estas antaŭ la hotelo.
  → Kiu estas la virino, ?[A woman’s baggage is in front of the hotel.|→ Who is the woman whose baggage is in front of the hotel?]|whose → kies
 10. La paro transloĝiĝis al Brazilo. La gepatroj de li devenas de tie.
  → La paro transloĝiĝis al Brazilo, .[The couple moved to Brazil. His parents came from there.|→ The couple moved to Brazil, where his parents came from.]|where from → el kie